Loading

bootstrap builder

खैराणीचा राजा 

सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ

आगमन 2018

खैराणीचा राजा 

सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ

1996 साली एम. एन. डि'सोजा कंपाउंडमध्ये राहणा-या काही शाळेत जाणार्या मित्रांने खैराणीचा राजा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांचा स्थापन केले. खैराणीचा राजा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ भूमीचे स्वामी श्री. लिनस डिसूझा यांच्यासाठी आपण आभारी आहोत ज्याने आम्हाला स्थळ आणि सहकार्य देऊन मंडळाची स्थापना करण्यास मदत केली. त्या दिवसापासून खैराणीचा राजा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ मागे वळून बघितले नाही, आर्थिक संकट, देणग्या नसल्यामुळे आणि मर्यादित सदस्यासारख्या सर्व अडचणी असूनही खैराणीचा राजा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सकिनकामध्ये सर्वोत्तम व्यवस्थापन मंडळाच्या रूपात उदयास येत आहोत.

पत्ता

33, एम. एन. डि'सोजा कंपाउंड,
खैरानी रोड, साकीनाका,
मुंबई-4000072.

ईमेल

kheranicharaja@gmail.com

देणगी

नावः "Kheranicha Raja Sarv. Ganesh Utsav Mandal".
खात क्र.: 019010100014724.
IFSC CODE: JSBL0000019.